Havelsan Teknoloji Radar San.Tic. A.Ş. (“HTR”);
İş başvurusu değerlendirme sürecinde bizzat HTR’ye sağladığınız isim, soyisim, TC. Kimlik numarası, adres, doğum yeri, doğum tarihi, E-Posta, Telefon Numarası, öz geçmiş, iş tecrübesi, referans gösterdiğiniz kişiler, eğitim durumu, eğitim gördüğünüz kurum bilgileriniz ve açık rıza vermeniz şartıyla referans gösterdiğiniz kişiler dışında, eski işverenleriz ile yaptığımız görüşmeler sonucunda elde ettiğimiz, eski işverenlerinizin hakkınızdaki düşünceleri ve işten ayrılma gerekçenizi;

a) İş başvurusu değerlendirme sürecinin yürütülmesi,
b) Çalışma kriterlerine uyumunuzun belirlenmesi,
c) HTR ortak ve iştirakleri şirketlerdeki ilgili pozisyonlarda da değerlendirilebilmeniz
amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir.
Bu kişisel veriler, açık rıza vermeniz şartıyla HTR ortak ve iştiraklerine, işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi iş ortaklarına, iş başvurusu değerlendirme sürecinin yürütülmesi, çalışma kriterlerine uyumunuzun belirlenmesi, HTR ortak ve iştirakleri şirketlerdeki ilgili pozisyonlarda da değerlendirilebilmeniz amaçlarıyla aktarılabilecektir.
Bu kişisel verilerden, referans gösterdiğiniz kişiler dışında, eski işverenleriniz ile yaptığımız görüşmeler sonucunda elde ettiğimiz, eski işverenlerinizin hakkınızdaki düşünceleri ve işten ayrılma gerekçenizi, 6698 sayılı Kanunun (Kanun) 5. maddesinde belirtilen “Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez” hukuki sebebine dayalı olarak eski işverenleriniz ile iletişim kurarak bilgi edinmek ve aday dosyanıza kaydedilerek bilgisayarlarımızda ve sistemlerimizde muhafaza edilmek suretiyle işlenmektedir.
Diğer kişisel verileriniz ise, Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak, adayın sistem üzerinden başvuru formu doldurması ve doldurulan formun bilgisayarlarımızda ve sistemlerimizde muhafaza edilmesi suretiyle işlenmektedir.
Kanunun 11. maddesinde sayılan haklara sahipsiniz. Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Havelsan Teknoloji Radar San.Tic. A.Ş.’nin aşağıda belirtilen iletişim adreslerine yazılı olarak iletebilirsiniz.
Veri Sorumlusu: Havelsan Teknoloji Radar San.Tic. A.Ş.
Veri Sorumlusu Telefon Numarası: 0312 847 51 30 /3204
Veri Sorumlusu Elektronik Posta Adresi: serdar.kilic@htr.com.tr
Veri Sorumlusu İnternet Adresi: https://www.htr.com.tr/
Veri Sorumlusu Posta Adresi: Çankırı Yolu 7.km. 06750 Akyurt/ ANKARA