KALİTE VE KONFİGÜRASYON MÜHENDİSİ (KTM)

Havelsan Teknoloji Radar / Ankara
Yayın Tarihi: 21.01.2021

İş Tanımı

 • Elektromekanik, elektronik,  ve mekanik tasarım projelerinde konfigürasyon yönetimi, değişiklik yönetimi, Doküman Yönetimi, Kalite yönetimi faaliyetlerinden sorumlu olmak,
 • İlgili bölümlerle birlikte çalışarak iş süreçlerinin oluşturulması,
 • PLM süreçleriyle ilgili teknik dokümantasyonların oluşturulması,
 • Konfigürasyon yönetimi planlama faaliyetlerini sistem mühendisliği disiplini ile koordineli şekilde gerçekleştirmek ve projeye ait konfigürasyon yönetim planını hazırlamak ve gerektiğinde güncellemek,
 • Proje kapsamında tasarlanacak ürünün ürün ağaçları, bom listeleri, teknik data veri paketi hazırlanması, veri tabanına işlenmesi, konfigürasyon yapısını ve bilgilerini ilgili birimlerle koordinasyon sağlayarak oluşturmak, güncellemek, ve takibini yapmak,
 • Dokümantasyon yapısını tanımlamak, numaralandırma sisteminin yönetilmesini ve raporlanmasını sağlamak,
 • Proje kapsamında oluşturulacak ana hatlar için ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak ve ana hat içeriklerini belirlemek,
 • Mühendislik değişiklik yönetimine liderlik edilmesi, değişikliklerin konfigürasyon yönetimi veri tabanına kayıt edilmesi, izlenmesi ve yerine getirilmesinin sağlanması,
 • Onaylanan konfigürasyon değişikliklerinin ilgili birimlere yayımlanmasını sağlamak,
 • Dokümantasyonunu oluşturmak ve konfigürasyon durum raporlamasını yapmak,
 • Proje kapsamında otorite tarafından talep edilen ve konfigürasyon yönetimi bünyesinde oluşturulması gereken raporları hazırlamak, Kalite Müdürlüğü’ne sunmak,
 • Projelere özgü konfigürasyon denetimlerini gerçekleştirmek ve Kalite Müdürlüğü’ne raporlamak,
 • Üretim / Ürün Geliştirme bünyesinde yürütülen konfigürasyon yönetim, değişiklik yönetimi ve kalite yönetimi süreçlerinin iyileştirilmesi çalışmalarına aktif katılım sağlamak. Kalite Müdürlüğü’ne raporlama yapmak,
 • Kalite süreçlerinin,  tasarımdan ürünleşmeye,  ürünün yaşam döngüsü boyunca Sürekliliğini sağlamak,
 • PLM süreçlerinin yönetimi ve uygulamalarında kullanıcılara destek verilmesi,,
 • Kullanıcılardan gelen talep ve sorunlara çözüm üretilmesi, için ilgili birimlerle koordinasyon sağlamak ve çözüm yolları araştırmak,
 • Alt yüklenici konfigürasyon yönetim planlarının incelenmesi, altyüklenici tarafından önerilen mühendislik değişiklik isteklerinin değerlendirilmesinin sağlanması ve altyüklenici konfigürasyon yönetimi çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak,


Genel Nitelikler

 • Üniversitelerin Endüstri, Makina, Mekatronik, Uçak, Uzay, Elektrik-Elektronik, Otomotiv Mühendisliği bölümlerinden mezun,
 • Havacılık - savunma ve / veya otomotiv sektörlerinde; konfigürasyon tanımlama, mühendislik ürün ağacı yönetimi ve konfigürasyon değişiklik yönetimi gibi konfigürasyon yönetimi süreçleri kapsamında en az 2 yıl tecrübeli,
 • Konfigürasyon Yönetimi Standardı konusunda eğitim almış, sertifika sahibi veya tecrübeli,
 • Tercihen savunma sistemleri, mimarileri ve çalışma prensipleri konusunda bilgi sahibi,
 • İyi derecede İngilizce bilen,
 • Tercihen IFS bilgisi olan,
 • AS9100 Kalite Yönetim sistemi temel eğitimlerini almış ve Kalite Yönetim sistemleri bilgisi olan,
Anahtar Kelimeler: Konfigürasyon
Paylaş
Son başvuru tarihi: 1.03.2022 17:00